Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Địa chỉ:  Bình Thạnh,huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Ông/Bà Nguyễn Thị Thu Hiền– Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02633.667.070 – Email: thbinhthanh@gmail.com