12227132_461553650712207_3265190119891584160_n_01

Phấn đấu của Cán bộ – Giáo viên trường Th Bình Thạnh

Giáo viên của trường luônphấn đấu duy trì đạt danh hiệu Giáoviên giỏi, Giáoviên chủ nhiệm giỏi cấp trường và cấp Huyện trong nhiều năm liền. Công đoàn nhà trường  chủ động bồi dưỡng, giớithiệu cho chi bộ  những nhân tố tích…